Святковий прапор Кролевецького району

ОРГАНИ ВЛАДИ

КРОЛЕВЕЦЬКОГО РАЙОНУ

офіційний сайт

Вівторок, 29.11.2022 р.
Відомості про район

РайдержадміністраціяРайонна рада

Керівництво ради

Виконавчий апарат ради

Депутати

Комісії

Сесії

Звернення громадян

План роботи ради
Районні програми
Сільські ради


Міжнародний літературно-мистецький фестиваль "Кролевецькі рушники"
Міська рада

Керівництво ради

Апарат виконачого комітету міської ради

Депутати

Комісії

Сесії

Графік прийому громадян


Програми міста

Регуляторна політика


Установи району

Про стан роботи із зверненнями громадян у Кролевецькій районній державній адміністрації та органах місцевого самоврядування району за підсумками 2012 року

Кролевецькою районною державною адміністрацією  постійно вживаються заходи щодо забезпечення реалізації конституційних прав громадян на письмове звернення та особистий прийом, неухильного виконання норм Закону України „Про звернення громадян”, Указу Президента України  від 07.02.2008 року № 109 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”,  інших нормативних документів.
Забезпечується кваліфікований, об’єктивний і своєчасний розгляд звернень громадян. За минулий рік не допущено фактів порушення термінів розгляду звернень та інформування заявників, надання неповних, необгрунтованих чи неоднозначних відповідей.
В районі ведеться роз’яснювальна робота з питань реалізації громадянами права на звернення та особистий прийом, а також щодо розмежування компетенції між органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, судовими, правоохоронними і державними контролюючими органами.
За підсумками 2012 року 14 звернень було направлено для розгляду за належністю: до Кролевецької міської ради (12), РВ УМВС України в Сумській області (1), Обтівської сільської ради (1).
Щомісяця голові райдержадміністрації надається довідка про стан роботи із зверненнями громадян в звітному місяці, таблиця виконання графіка особистого прийому громадян  керівництвом райдержадміністрації, довідки перевірок, таблиці: дані про звернення громадян за категоріями заявників та порушеними питаннями. За підсумками розгляду головою райдержадміністрації видаються розпорядження,  доручення,  протокольні доручення, проводяться наради.
Всього за 2012 рік Кролевецькою райдержадміністрацією розглянуто  322 (327 питань) звернення громадян ( у 2011 році – 287 звернень, 303 питання), позитивно вирішено 233 питання (в 2011 -209), що становить 71,3%  ( в минулому році – 69,0 %).
Майже половини ( 162 – 49,5 %) всіх звернень громадян стосується аграрної політики та земельних відносин (в 2011 році – 116 або 38,3%), 50  (15,3 %) – з  проблем сім’ї, дітей та молоді (в минулому році – 59 або 19,5%), 29 (8,9 %)  звернень надійшло  з приводу комунального господарства (в 2011 – 26 або 8,6%), 23 (7,0 %) -  з питань соціального захисту ( в минулому році – 29 або 9,6 %).
Слід відмітити зменшення в поточному році: звернень з 8 в минулому році до 4 – у звітному з питань житлової політики, з 9 до 3 в 2012 році з питань праці та заробітної плати, з 9 до 4 в звітному році з питань транспорту та зв’язку.
Під особистий контроль головою районної державної адміністрації беруться звернення жінок, яким присвоєне почесне звання України " Мати – героїня", інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України. Заведений окремий облік звернень цієї категорії громадян – Журнал особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України.
Звернень від жінок, яким присвоєно Почесне звання «Мати – героїня», від Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України.до райдержадміністрації в 2011 та в 2012 роках не надходило.
Протягом 2012 року до Кролевецької райдержадміністрації за належністю надійшло 1 звернення від  інваліда  Великої Вітчизняної війни ІІ групи щодо отримання грошової компенсації за  невикористане санаторно-курортне лікування, що вирішено позитивно. Розгляд звернення здійснювався колегіально на засіданні постійно-діючої комісії з питань розгляду звернень громадян та відповідно до п.2 Порядку виплати грошової компенсації вартості  санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 785 від 17.06.2004 року управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації нарахована та перерахована грошова компенсація за невикористане санаторно-курортне лікування. 
Особлива увага в райдержадміністрації приділяється розгляду звернень громадян, що потребують соціального захисту та підтримки.
Протягом 2011 та 2012 року звернень від громадян, які постраждали від аварії на ЧАЕС до райдержадміністрації не надходило.
Із 50 звернень, що надійшли з питань сім»ї та дітей від багатодітних сімей, одиноких матерів (16,7 % всіх звернень) 46 звернень вирішено позитивно, що становить 92 %.
Ветерани війни та праці (23,3% всіх звернеь) в основному звертаються з питань соціального захисту, комунального господарства,соціальних виплат та надання матеріальної допомоги.
Відповідно до затвердженого графіка особистого звітування сільських голів, начальників структурних підрозділів райдержадміністрації з питань роботи із зверненнями громадян на 2012 рік, за підсумками попередніх перевірок, проводиться щорічно їх звітування на апаратних нарадах при голові райдержадміністрації, на засіданнях постійно-діючої комісії з питань розгляду звернень громадян, засіданнях колегії.
За звітний рік із 21 сільської ради прозвітували 21 сільський голова та керівники всіх структурних підрозділів райдержадміністрації.
В протоколах постійно діючої комісії, апаратних нарад та колегії надані відповідні пропозиції. Основні зауваження стосувались організації роботи із зверненнями громадян відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», дотримання  Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.
Стан роботи із зверненнями громадян що півроку розглядається на засіданнях колегії райдержадміністрації. (27 січня 2012 року,  25 липня 2012 року).
Крім того, питання стану виконавської дисципліни та роботи із зверненнями громадян щомісяця розглядаються на апаратних нарадах при голові районної державної адміністрації.
Постійно удосконалюється порядок та підвищується ефективність проведення особистого прийому громадян керівництвом Кролевецької районної державної адміністрації.
В Кролевецькій районній державній адміністрації запроваджено систему перенесення днів особистого прийому громадян у випадку його не проведення в день, затверджений графіком (відпустки, відрядження, інше).
Графік прийому виконується, всі звернення, отримані керівництвом райдержадміністрації на особистих прийомах, реєструються у Журналі реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, контроль за розглядом яких здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян та Закону України „Про звернення громадян”.
Облаштовано окрему приймальню для прийому громадян, в якій є всі необхідні матеріали для забезпечення права громадян на звернення до органів державної влади, облаштовано зал для відео конференцій в залі засідань.  З метою доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до приміщення райдержадміністрації побудовано пандус.
За 2012 рік головою Кролевецької районної державної адміністрації  проведено 64 прийомів громадян з особистих питань при запланованих 48, з них 33 – виїзних при запланованих 24. Заступниками голови, керівником апарату проведено  208 прийомів при запланованих 192 прийомів, з них  100 виїзних при запланованих 96.
Вживаються вичерпні заходи до позитивного вирішення порушених у зверненнях питань. Розглянуто на особистому прийомі керівництвом райдержадміністрації 276 звернень громадян ( за 2011 рік – 234 звернення, 241 питання)  з 279 питаннями (284 громадян), позитивно вирішено 215 питань (77,1%).
Із 92 звернень (92 питання), що отримані на особистому прийомі головою райдержадміністрації за минулий рік, позитивно вирішені 88, що становить  95,7%.
Постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян працює відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 24.07.2008 року № 331, яким затверджено склад та положення про комісію.
Відповідно до Положення комісія проводить засідання щомісяця до 5 числа. За 2012 рік проведено 12 засідань комісії, що підтверджується протоколами. Заведено окрему папку, в якій зібрані протоколи та  матеріали по кожному питанню, що заслуховується.
На порядок денний засідань постійно-діючої комісії виноситься  розгляд колективних, повторних звернень, звернення від осіб пільгової категорії та звернення до вищих органів виконавчої влади (щодо вирішення питання місця проживання громадянина із числа дітей-сиріт, надання житла одинокій матері ), звернення громадян до вищих органів виконавчої влади ( щодо порушення будівельних норм сусідом, щодо отримання державного акта на земельний пай померлої дружини, з приводу виплати заощаджень радянських часів, про надання допомоги в приватизації квартири та ін.),  у вирішені яких приймають участь декілька виконавців. Заслуховуються звіти про стан роботи із зверненнями громадян сільських голів та начальників структурних підрозділів райдержадміністрації.
Щоденно, в день прийому керівництва Кролевецької районної державної адміністорації працює телефон „гарячої лінії”, номери яких оприлюднені разом з графіком особистого прийому громадян де також вказано і  час можливого здійснення дзвінка.
В районній державній адміністрації організований і постійно проводиться щоденний консультативний  прийом громадян відділом документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації з метою надання консультативних послуг, проведення попереднього запису на особистий прийом керівництвом райдержадміністрації та з метою виключення випадків звернень до вищих органів влади.  Прийом громадян проводиться щоденно з 8.00 до 17.15 та за телефоном 5 13 37. Ведеться Журнал консультативного прийому громадян.
За 2012 рік на консультативний прийом звернулось 136 громадян, з них телефоном –  18  громадян.
На веб - сайті органів влади Кролевецького району розміщено оголошення про можливість відкритого спілкування з головою районної державної адміністрації в соціальних мережах: FACEBOOK , В КОНТАКТІ, ОДНОКЛАСНИКИ «ВІДКРИТА ВЛАДА - задай питання голові».
Щомісяця проводиться моніторинг додержання законодавства з питань організації особистого прийому та розгляду звернень громадян в структурних підрозділах райдержадміністрації та виконавчих комітетах сільських рад відповідно до затвердженого графіка перевірок на 2012 рік.
За минулий рік проведено перевірки стану роботи із зверненнями громадян у всіх структурних підрозділах райдержадміністрації та виконавчих комітетах сільських рад.
З метою надання практичної та методичної допомоги сільським головам, керівникам структурних підрозділів з питань роботи із зверненнями громадян проводяться наради, семінари – навчання відповідно до плану роботи районної державної адміністрації.
В райдержадміністрації постійно проводиться аналіз та узагальнення звернень громадян для виявлення причин, що їх породжують.
Завдячуючи додатковим заходам, спрямованим на удосконалення роботи із зверненнями громадян, зменшилась кількість звернень громадян до органів влади вищого рівня. Таких звернень до райдержадміністрації надійшло в 2012 році 26 проти 30 у минулому році, з них:
- з Адміністрації Президента України – 12  проти 16;
- з Апарату Верховної Ради  по 1 зверненню щорічно;
- із Секретаріату Кабінету Міністрів України – по 3 звернення щорічно;
- з обласної державної адміністрації  одержано по 10 звернень. 
З метою зменшення кількості звернень громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Сумської обласної державної адміністрації з постійними заявниками  головою райдержадміністрації проводяться особисті зустрічі,  за участю заявників проводяться засідання постійно-діючої комісії, створюються робочі групи для вивчення та вирішення порушених заявниками питань на місцях, тощо.
В засобах масової інформації надаються роз’яснення положень діючого законодавства з питань, що найбульше турбують мешканців району (земельні питання, питання соціального захисту та ін.). Так, в районній газеті «Кролевецький вісник» опубліковано 195 інформацій, що стосується соціальної політики держави, проведено 5 виступів на радіо.
В районній газеті «Кролевецький вісник» започатковані та працюють постійні рубрики: „У районній державній адміністрації”, „Нове в пенсійному законодавстві”, „Соціальний захист”, „Нове в законодавстві”, „На Ваше прохання”, „На засіданні колегії райдержадміністрації” та ін.
У випадку, коли у зверненнях громадян піднімаються питання, що потребують тривалого часу для їх вирішення, головою райдержадміністрації приймається рішення про довгостроковий контроль.  
Матеріали про роботу із зверненнями громадян розміщуються на офіційному веб-сайті органів влади Кролевецького району. Графіки проведення особистого прийому громадян керівництвом  Кролевецької районної державної адміністрації на кожний рік, Порядки проведення особистого прийому громадян головою Кролевецької районної державної адміністрації, його заступниками та керівником апарату, проведення консультативного прийому громадян в Кролевецькій районній державній адміністрації оприлюднені на офіційному веб – сайті  органів влади Кролевецького району.Щопівріччя розміщуються узагальнюючі матеріали про стан роботи із зверненнями громадян.
З метою спрощення процедури подання звернень до голови Кролевецької районної державної адміністрації  на веб-сайті органів влади Кролевецького району створено електронну приймальню голови райдержадміністрації.
Отже, підсумки роботи із зверненнями громадян за 2012 рік, проведені перевірки дотримання вимог чинного законодавства України про звернення громадян, запроваджений моніторинг звернень, які надходять до райдержадміністрації, виконавчих комітетів міської та сільських рад та з державних установ «Урядовий контактний центр», «Сумський обласний контактний центр» свідчать, що робота із зверненнями громадян в районі системна та результативна, проте потребує вжиття ряду дієвих заходів щодо її вдосконалення та спрямування зусиль структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих комітетів міської та сільських рад на забезпечення всебічного розгляду звернень та вирішення порушених громадянами питань відповідно до вимог чинного законодавства України,  не допущення повторних звернень, а при їх надходженні - з’ясовувати причини повторного звернення та при виявленні фактів неналежного вирішення порушеного у попередньому зверненні питання вживати заходів відповідного реагування до винних посадових осіб.
 Державні ресурси
Офіційне Інтернет-представництво Президента України

Офіційний портал органів виконавчої влади України

Верховна Рада України. Пошук законодавчих документів.

Інтернет-представництво Сумської обласної державної адміністрації

Сумська обласна рада

Запобігання проявам корупції

ДПАДоступ до публічної інформаціїСтатистика

Цікаві посилання
Приймальня

Відповідає вимогам
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!

Пошук по сайту Пошук по сайтуверсія для друку версія для друку

Погода в Кролевці

Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/krolrda/public_html/engine/inc/mods/linkfeed.php on line 295 Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/krolrda/public_html/engine/inc/mods/linkfeed.php on line 301