Святковий прапор Кролевецького району

ОРГАНИ ВЛАДИ

КРОЛЕВЕЦЬКОГО РАЙОНУ

офіційний сайт

Вівторок, 29.11.2022 р.
Відомості про район

РайдержадміністраціяРайонна рада

Керівництво ради

Виконавчий апарат ради

Депутати

Комісії

Сесії

Звернення громадян

План роботи ради
Районні програми
Сільські ради


Міжнародний літературно-мистецький фестиваль "Кролевецькі рушники"
Міська рада

Керівництво ради

Апарат виконачого комітету міської ради

Депутати

Комісії

Сесії

Графік прийому громадян


Програми міста

Регуляторна політика


Установи району

ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН З ОСОБИСТИХ ПИТАНЬ КЕРІВНИЦТВОМ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА 2013 РІК


Прізвище, ім'я, по батькові, посада 

 

Дні та години прийому в райдержадміністрації

Виїзні прийоми

Шприндель
Олег Олександрович  –
голова районної державної
адміністрації

Другий та четвертий понеділок місяця
з 10.00 до 12.00 год.,
       з 16.00 до 18.00 год.,
в прийомні дні до керівника можна звертатись за телефоном „гарячої” лінії  5-13-36, 5-15-75

Перший і третій тиждень місяця

Тищенко
Валентина Іванівна –
перший заступник голови районної державної адміністрації
Перша та третя середа місяця
 з 10.00 до 12.00 год.,
        з  16.00 до 18.00 год.
в прийомні дні до керівника можна звертатись за  телефоном „гарячої” лінії 5-14-51, 5-15-75

Другий і четвертий тиждень місяця

Хиля
Валерій Іванович –
заступник голови районної
державної адміністрації

Другий та четвертий четвер місяця
 з 10.00 до 12.00 год.,
        з 16.00 до 18.00 год.
в прийомні дні до керівника можна звертатись за за телефоном „гарячої” лінії  5-23-84, 5-15-75

 Перший і  третій тиждень місяця

Писаренко
Андрій Михайлович –
заступник голови районної державної адміністрації
Перший та третій вівторок місяця
з 10.00 до 12.00 год.,
       з  16.00 до 18.00 год.
в прийомні дні до керівника можна звертатись за за телефоном „гарячої” лінії 5-11-47, 5-15-75

 Другий і четвертий тиждень місяця

Халецький
Олег Борисович –
керівник апарату районної
державної адміністрації

 Друга та четверта п'ятниця місяця
з 10.00 до 12.00 год.,
       з 16.00 до 18.00 год.
в прийомні дні до керівника можна звертатись за за телефоном „гарячої” лінії   5-24-96, 5-15-75

 Перший і третій тиждень місяця

 

П О Р Я Д О К
проведення особистого прийому громадян головою Кролевецької
районної державної адміністрації, його заступниками та керівником апарату в районній державній адміністрації

1. Особистий прийом громадян в Кролевецькій районній державній адміністрації здійснюють голова районної державної адміністрації, його заступники та керівник апарату (далі – керівництво райдержадміністрації).
2.Особистий прийом громадян керівництвом райдержадміністрації в Кролевецькій районній державній адміністрації (далі – особистий прийом громадян) проводиться  згідно з графіком, затвердженим головою районної державної адміністрації.
3. Особистий прийом громадян проводиться відповідно до попереднього запису в в межах визначеного графіком часу.
4. У день прийому громадяни приймаються  з усіх питань, віднесених до компетенції районної державної адміністрації, незалежно від розподілу обов’язків між головою та його заступниками.
5. Усі звернення громадян на особистому прийомі керівництвом райдержадміністрації реєструються та розглядаються в установленому законодавством порядку.
6. З метою оперативного та кваліфікованого розгляду звернень з питань, пов’язаних із застосуванням чинного законодавства, в особистому прийомі громадян бере участь представник юридичного сектору апарату  райдержадміністрації, а також, в разі необхідності, залучаються керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, інших місцевих органів виконавчої влади.
7. Організаційно – технічне забезпечення особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації здійснюють працівники відділу документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації.
8. На відділ документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації покладається:
8.1. Оприлюднення графіка прийому громадян керівництвом районної державної адміністрації в засобах масової інформації та  на офіційному веб - сайті органів влади Кролевецького району. 
8.2. З’ясування підвідомчості розгляду та вирішення питань, з якими громадянин передбачає звернутися на особистий прийом керівництва райдержадміністрації.
8.3. Попередній запис громадян на особистий прийом голови районної державної адміністрації, його заступників та керівника апарату.
8.4. Підготовка добірки матеріалів (попередні звернення та відповіді на них, інші матеріали з цих питань) щодо розгляду попередніх звернень громадян, записаних на черговий особистий прийом керівництвом райдержадміністрації, а також забезпечення участі в прийомі представників юридичного сектору апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, інших місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб підприємств, установ, організацій, які попередньо розглядали звернення або від яких залежить розгляд та вирішення порушених у них питань.
8.5. Підготовка приміщення та відповідних технічних засобів, забезпечення керівництва реєстраційно – контрольними картками особистого прийому та надання їм добірок матеріалів розгляду попередніх звернень громадян, що звернулись на черговий особистий прийом до керівництва районної державної адміністрації.
8.6. Контроль за додержанням графіка прийому громадян, повнотою та своєчасністю виконання доручень керівництва райдержадміністрації по розгляду звернень, поданих на особистому прийому в районній державній адміністрації.
9. На заступників голови, керівника апарату Кролевецької районної державної адміністрації покладається:
9.1. Повідомлення (не менш як за 1 добу до дня прийому) відділу документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації про неможливість проведення особистого прийому заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації та перенесення прийому на інший конкретно визначений день для подальшого оповіщення громадян про такі зміни.
9.2. Попередній розгляд звернень громадян разом з начальником відділу документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації та представником юридичного сектору апарату райдержадміністрації для доповіді голові райдержадміністрації по суті порушених ними питань.
9.3. Своєчасне оформлення та повернення до відділу документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації реєстраційно – контрольних карток особистого прийому та наданих їм добірок матеріалів розгляду попередніх звернень громадян, прийнятих на черговому прийомі.

 

 

П О Р Я Д О К
проведення особистого прийому громадян головою Кролевецької
районної державної адміністрації, його заступниками та  керівником  апарату в населених пунктах району

1. Особистий прийом громадян в населених пунктах району проводять голова Кролевецької районної державної адміністрації, його заступники та керівник апарату (далі - керівництво райдержадміністрації).
2. Особистий прийом громадян в населених пунктах району (далі -  виїзний прийом громадян) здійснюється згідно з цим порядком та графіком, затвердженим головою районної державної адміністрації, у завчасно погоджений з відповідним керівником день і час.
3. Виїзний прийом громадян проводиться відповідно до попереднього запису в райдержадміністрації або безпосередньо в день прийому у виконавчих комітетах міської та сільських рад.
4. Особистий прийом громадян здійснюється керівництвом райдержадміністрації з усіх питань, віднесених до компетенції райдержадміністрації, незалежно від розподілу обов’язків між головою районної державної  адміністрації та його заступниками.
5. За рішенням відповідного керівника райдержадміністрації у проведенні виїзного особистого прийому громадян беруть участь  представники структурних підрозділів райдержадміністрації.
6. Здійснення виїзного прийому громадян керівництвом райдержадміністрації забезпечується відділом документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації та виконавчими комітетами міської та сільських рад.
7. На виконавчі комітети міської та сільських рад  покладається:
7.1. Попереднє з’ясування підвідомчості розгляду та вирішення питання, з яким громадянин передбачає звернутися на виїзному особистому прийомі громадян керівництвом райдержадміністрації.
7.2. Проведення попереднього запису на виїзний особистий  прийом громадян керівництвом  районної державної адміністрації з використанням реєстраційно–контрольних карток особистого прийому.
7.3. Підготовка згідно зі списком попереднього запису на виїзний особистий прийом громадян керівництвом райдержадміністрації добірки матеріалів (попередні звернення та відповідні на них, інші матеріали з цих питань) розгляду попередніх звернень громадян, записаних на черговий особистий прийом.
7.4. Забезпечення (у разі необхідності) присутності посадових осіб місцевих органів виконавчої влади та за згодою керівників  підприємств, установ та організацій, які розглядали або від яких залежить розгляд і вирішення порушених у зверненні питань.
7.5. Підготовка приміщення, відповідних технічних засобів та наявних у райдержадміністрації чи виконавчих комітетах міської та сільських рад, де здійснюється виїзний особистий прийом громадян керівництвом райдержадміністрації, добірок матеріалів, передбачених у пункті 7.3. цього порядку.
7.6. Доведення до відома громадян інформації про день, місце та час проведення виїзного особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації.
8. На відділ документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації покладається:
8.1. Надання методичної та практичної допомоги виконкомам міської та сільських рад в організації та проведенні виїзного особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації.
8.2. Повідомлення виконавчих комітетів міської та сільських рад  за 2-3 доби до дня проведення виїзного особистого прийому громадян про день, час і місце його здійснення, прізвище ім’я та по батькові керівника райдержадміністрації, який буде приймати громадян.
8.3. Контроль за додержанням графіка виїзного особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації, повнотою та своєчасністю виконання доручень з розгляду звернень громадян, поданих на черговому особистому прийомі.
9. На заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації покладається:
9.1. Урахування при плануванні роботи графіка проведення виїзного особистого прийому громадян.
9.2. Інформування відділу документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації за 2-3 доби до дня прийому про день, місце та час проведення виїзного особистого прийому громадян відповідним керівником райдержадміністрації.
9.3. Своєчасне оформлення та повернення матеріалів виїзного особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації до відділу документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації для подальшого їх опрацювання в установленому законодавством порядку.

                                                                                                     

П О Р Я Д О К
проведення консультативного прийому громадян в Кролевецькій районній державній адміністрації

1. Консультативний прийом громадян в Кролевецькій районній державній  адміністрації здійснюють працівники відділу документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації та керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації.
2. Консультативний прийом громадян в районній державній адміністрації працівниками відділу документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації здійснюється щоденно в робочі дні з 10.00 до 17.00 години з урахуванням обідньої перерви з 12.00 до 13.00 години.  
3. Громадяни приймаються з усіх питань без попереднього запису.
4. Особа, що здійснює консультативний  прийом громадян в районній державній  адміністрації, з’ясовує підвідомчість розгляду та вирішення питань, з якими громадяни звертаються на консультативний прийом.
5. Питання, які відносяться до компетенції особи, що здійснює консультативний прийом, вирішуються на місці або в установлений законодавством термін. В інших випадках надаються відповідні рекомендації та роз’яснення щодо порядку розгляду конкретного звернення.
6. Реєстрація звернень громадян на консультативному прийомі в районній державній адміністрації здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.
7. Технічне забезпечення та контроль за додержанням графіка консультативного прийому громадян в районній державній адміністрації покладається на працівників відділу документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації.

 

ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПЕРВИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ПРИ КРОЛЕВЕЦЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

Графік прийому громадян начальником управління агропромислового розвитку Кролевецької районної державної адміністрації

Графік прийому громадян начальником управління праці та соціального розвитку Кролевецької районної державної адміністрації

Графік прийому громадян начальником управління економіки Кролевецької районної державної адміністрації

Графік прийому громадян начальником фінансового управління Кролевецької районної державної адміністрації

Графік прийому громадян начальником відділу освіти Кролевецької районної державної адміністрації

Графік прийому громадян начальником відділу культури і туризму Кролевецької районної державної адміністраціїДержавні ресурси
Офіційне Інтернет-представництво Президента України

Офіційний портал органів виконавчої влади України

Верховна Рада України. Пошук законодавчих документів.

Інтернет-представництво Сумської обласної державної адміністрації

Сумська обласна рада

Запобігання проявам корупції

ДПАДоступ до публічної інформаціїСтатистика

Цікаві посилання
Приймальня

Відповідає вимогам
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!

Пошук по сайту Пошук по сайтуверсія для друку версія для друку

Погода в Кролевці

Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/krolrda/public_html/engine/inc/mods/linkfeed.php on line 295 Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/krolrda/public_html/engine/inc/mods/linkfeed.php on line 301