Святковий прапор Кролевецького району

ОРГАНИ ВЛАДИ

КРОЛЕВЕЦЬКОГО РАЙОНУ

офіційний сайт

Вівторок, 29.11.2022 р.
Відомості про район

РайдержадміністраціяРайонна рада

Керівництво ради

Виконавчий апарат ради

Депутати

Комісії

Сесії

Звернення громадян

План роботи ради
Районні програми
Сільські ради


Міжнародний літературно-мистецький фестиваль "Кролевецькі рушники"
Міська рада

Керівництво ради

Апарат виконачого комітету міської ради

Депутати

Комісії

Сесії

Графік прийому громадян


Програми міста

Регуляторна політика


Установи району

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТРАТОР

                                                                                       Державний реєстратор
                                                           реєстраційної служби Кролевецького районного управління юстиції

Адреса:
41300, вул. Комуністична, буд. 15, м. Кролевець, Кролевецький район, Сумська область.
E-mail:
krol_reestrator@meta.ua
тел. +380545351138


Державний реєстратор -  Кучерявий Олег Володимирович

 


Розклад роботи:
понеділок-четвер - з 8.00 до 17.15
п’ятниця - з 08.00 до 16.00
перерва з 12.00 до 13.00
субота, неділя - вихідні


Державний реєстратор на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці:
- проводить державну  реєстрацію  юридичних  осіб  та  фізичних осіб - підприємців;
- передає   органам   державної   статистики,  державної податкової служби, Пенсійного фонду України повідомлення  та  відомості  з  реєстраційних  карток про вчинення реєстраційних  дій;
- формує,  веде  та  забезпечує  зберігання реєстраційних справ;
- оформлює та  видає  виписки,  витяги, довідки  з  Єдиного  державного реєстру;
- проводить державну реєстрацію змін до  установчих  документів юридичних  осіб  та  державну  реєстрацію  зміни  імені  або місця проживання фізичних осіб - підприємців;
- проводить державну реєстрацію припинення  юридичних  осіб  та державну    реєстрацію   припинення   підприємницької   діяльності фізичними особами - підприємцями;
- звертається до суду із  заявою  про  зміну  мети  установи  у встановленому законом порядку;
- здійснює  оформлення,  видачу та засвідчення юридичним особам дублікатів  оригіналів  їх  установчих  документів та змін до них;
- вносить до Єдиного державного реєстру відомості про  державну реєстрацію  особи на підставі рішення суду;
- здійснює  облік  одержаного  ним  від  заявника  електронного документа  та  направляє  заявнику  підтвердження  факту одержання електронного документа,  проводить необхідні  реєстраційні  дії  у випадках,   передбачених  Законом “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”,   та  надсилає  заявнику відповідний  документ  у  вигляді  електронного  документа  і   на паперовому   носії; 
- повідомляє  правоохоронні  органи  щодо порушення визначеного законом   строку   для  подання  відповідними  посадовими  особами юридичної  особи  та   фізичною  особою - підприємцем   державному реєстраторові   рішень   щодо   припинення   юридичної  особи  або підприємницької  діяльності фізичної особи - підприємця;
- проводить  у  випадках,  передбачених  Законом “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, спрощену процедуру  державної  реєстрації припинення юридичної особи шляхом її  ліквідації  та  припинення підприємницької діяльності фізичної особи  -  підприємця; 
- здійснює  інші  дії, передбачені Законом “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”.


Перелік документів для здійснення реєстраційних дій та вимоги до документів визначені Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" № 755-IV від 15 травня 2003 року. Закон набрав чинності з 1 липня 2004 року.


                                                                                     ДО УВАГИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ!!!
Відповідно до вимог ч. 11  ст. 19 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” (далі – Закон) юридичні  особи  зобов'язані  подавати (надсилати) щороку протягом  місяця,  що  настає  за  датою   державної   реєстрації, починаючи   з   наступного   року,   державному   реєстратору  для підтвердження відомостей про юридичну  особу  реєстраційну  картку  (форма 6) про підтвердження відомостей про юридичну особу.

                                                             Публікація повідомлень в Бюлетені державної реєстрації
Публікація здійснюється відповідно до вимог статті 22 Закону протягом  десяти робочих  днів  з  дня  внесення  відповідного  запису  до  Єдиного державного реєстру.
Згідно частини 5 статті 22 Закону справляється плата за публікацію повідомлень про:
- зміну місцезнаходження  юридичної  особи, в розмірі трьох неподаткових мінімумів доходів громадян (51 грн.);
- зміну найменування юридичної особи, в розмірі трьох неподаткових мінімумів доходів громадян (51 грн.);
- прийняття засновниками (учасниками),  судом  або уповноваженим  органом  рішення  про  виділ, в розмірі трьох неподаткових мінімумів доходів громадян (51 грн.);
- зменшення статутного (складеного)   капіталу   юридичної   особи, в розмірі трьох неподаткових мінімумів доходів громадян (51 грн.);
- втрату   оригіналів установчих документів юридичної, в розмірі трьох неподаткових мінімумів доходів громадян (51 грн.);
Плата за одержання виписки з Єдиного державного реєстру справляється в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17 грн.) (ч.10 ст.21 Закону).
Плата за одержання довідки з Єдиного державного реєстру справляється в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, та додатково  за  кожен  аркуш інформації на бланку встановленого  зразка  справляється  плата  у розмірі 20 відсотків одного  неоподатковуваного  мінімуму  доходів  громадян. (17 грн. + 3,40 за кожен бланк) (п.5 ст.20 Закону, наказ Держкомпідприємництва від 20.10.2005р. № 99).
Плата за одержання витягу з Єдиного державного реєстру справляється в розмірі трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян, та додатково за кожен аркуш інформації на бланку встановленого зразка справляється плата у розмірі 20 відсотків одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (51 грн. + 3,40 за кожен бланк).  (п.5 ст.20 Закону, наказ Держкомпідприємництва від 20.10.2005р. № 99).


Строк  надання  відомостей з Єдиного державного реєстру не повинен перевищувати п'яти робочих днів з дати надходження запиту.


                                                                                                    ПЛАТА
                                                        повинна перераховуватися за такими реквізитами:
Отримувач - 
Код ЄДРПОУ - 
Реєстраційний рахунок № 

МФО 


                                                                    ЗБІР ЗА ПРОВЕДЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДІЙ
                   (ст. 10 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”)
ЗА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - 170,00 грн.
ЗА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ФІЗИЧНИХ ОСІБ - ПІДПРИЄМЦІВ - 34,00 грн.
ЗА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ  - 51,00 грн.
ЗА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІНИ ІМЕНІ АБО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ -ПІДПРИЄМЦЯ - 10,20 грн.
ЗА ОФОРМЛЕННЯ, ВИДАЧУ ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ ДУБЛІКАТІВ ОРИГІНАЛІВ ЇХ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ЗМІН ДО НИХ - 17,00 грн.


                                                                                   КОШТИ ПЕРЕРАХОВУЮТЬСЯ
Одержувач - УДК у Сумській області, Місцевий бюджет Кролевецький район
Ідентифікаційний код - 37824985
Реєстраційний рахунок № 31259272211767 в ГУДКС у м.Києві
МФО 820019
            

 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И  "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

ЗАПИТ про видачу виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

ЗАПИТ про видачу витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

ЗАПИТ про видачу довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
ЗАЯВА про втрату оригіналів установчих документів юридичної особи

ЗАЯВА про припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем

ПОВІДОМЛЕННЯ про закриття відокремленого підрозділу

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення (непотрібне викреслити)

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА про створення відокремленого підрозділу юридичної особи

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або на підставі судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов’язане з банкрутством

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (непотрібне викреслити)

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за судовим рішенням щодо визнання юридичної особи банкрутом

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА на проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням або за судовим рішенням, що не пов’язано з банкрутством

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця у разі її смерті, оголошення її померлою або визнання фізичної особи – підприємця безвісно відсутньою

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи – підприємця банкрутом

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА про включення відомостей про фізичну особу – підприємця

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА про включення відомостей про юридичну особуДержавні ресурси
Офіційне Інтернет-представництво Президента України

Офіційний портал органів виконавчої влади України

Верховна Рада України. Пошук законодавчих документів.

Інтернет-представництво Сумської обласної державної адміністрації

Сумська обласна рада

Запобігання проявам корупції

ДПАДоступ до публічної інформаціїСтатистика

Цікаві посилання
Приймальня

Відповідає вимогам
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!

Пошук по сайту Пошук по сайтуверсія для друку версія для друку

Погода в Кролевці

Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/krolrda/public_html/engine/inc/mods/linkfeed.php on line 295 Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/krolrda/public_html/engine/inc/mods/linkfeed.php on line 301