Святковий прапор Кролевецького району

ОРГАНИ ВЛАДИ

КРОЛЕВЕЦЬКОГО РАЙОНУ

офіційний сайт

Вівторок, 29.11.2022 р.
Відомості про район

РайдержадміністраціяРайонна рада

Керівництво ради

Виконавчий апарат ради

Депутати

Комісії

Сесії

Звернення громадян

План роботи ради
Районні програми
Сільські ради


Міжнародний літературно-мистецький фестиваль "Кролевецькі рушники"
Міська рада

Керівництво ради

Апарат виконачого комітету міської ради

Депутати

Комісії

Сесії

Графік прийому громадян


Програми міста

Регуляторна політика


Установи району

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА

ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У КРОЛЕВЕЦЬКОМУ РАЙОНІ НА 2013-2014 РОКИ

                                                                         

                                                                                                    ДО УВАГИ ПІДПРИЄМЦІВ!
На виконання п.5 витягу з протоколу від 14 листопада 2012 року № 88 засідання Кабінету Міністрів України «Про результати  діяльності Державної реєстраційної служби», відповідно до п.1 наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 «Про затвердження та скасування національних класифікаторів» з 1 січня 2012 року набрав чинності національний класифікатор України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності».
У зв’язку з вищезазначеним, звертаємо увагу суб’єктів господарювання щодо своєчасного приведення кодів економічної діяльності у відповідність з національним класифікатором України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності».

 

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА

Про стан виконання «Програми підтримки малого підприємництва
у Кролевецькому районі на 2011-2012 роки»

Відносини щодо державної підтримки малого підприємництва регулюються Законом України "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні" та іншими нормативно-правовими актами.
Мета державної підтримки малого підприємництва:
1) створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва;
2) забезпечення розвитку суб’єктів малого і середнього підприємництва з метою формування конкурентного середовища та підвищення рівня їх конкурентоспроможності;
3)стимулювання інвестиційної та інноваційної активності суб’єктів малого і середнього підприємництва;
4) сприяння провадженню суб’єктами малого і середнього підприємництва діяльності щодо просування вироблених ними товарів (робіт, послуг), результатів інтелектуальної діяльності на внутрішній і зовнішні ринки;
5) забезпечення зайнятості населення шляхом підтримки підприємницької ініціативи громадян.
Державна підтримка малого підприємництва включає такі складові:
1) формування правової бази функціонування підприємницького сектора та вироблення важелів адміністративного регулювання діяльності підприємницьких структур з урахуванням специфіки їхнього розвитку в окремих галузях і сферах національної економіки;
2) регулювання інституційних змін в економіці, які виступають факторами формування підприємницького середовища;
3) формування системи підтримки та стимулювання підприємницької діяльності;
4) залучення суб'єктів підприємницької діяльності до виконання науково-технічних та соціально-економічних програм, здійснення поставок продукції (робіт, послуг) для задоволення державних та регіональних потреб.
Державна підтримка малого підприємництва здійснюється Кабінетом Міністрів України, Держкомітетом малого підприємництва, Українським фондом підтримки підприємництва через мережу регіональних (обласних, міських) фондів підтримки.
Кабінет Міністрів України в межах своїх повноважень здійснює фінансову підтримку розвитку малого підприємництва, спрямовує, координує і контролює діяльність органів виконавчої влади, які забезпечують проведення державної політики щодо його підтримки.
Держкомітет, орган виконавчої влади з питань регуляторної політики та підприємництва, в межах своїх повноважень бере участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики розвитку малого підприємництва.
Малий і середній бізнес в Україні важко назвати драйвером економіки. До цієї категорії можна зарахувати понад 90% підприємств та компаній. Однак їхній реальний внесок у внутрішньому валовому продукті— лише близько 14%. У Європі цей показник вищий у кілька разів. У Данії, наприклад, суб’єкти малого бізнесу щорічно виробляють 80% національного продукту, в Італії — 60%, а середній внесок таких підприємств в економіку Західної Європи — 63—67%. Попри збільшення доходів українського малого бізнесу, починаючи з  2000 року, його частка у валовому внутрішньому продукті не тільки не зростає, а неухильно знижується.
Однак головне криється не в цифрах. Вітчизняним реформаторам чомусь не до снаги зрозуміти, що Європа обрала малий бізнес двигуном економіки насамперед із огляду на його природу. Великі корпорації працюють на усередненого, уніфікованого покупця, малий же бізнес заповнює лакуни, продаючи продукцію та послуги, виробництво яких невигідне великим гравцям. Найбільш жорсткий і безкомпромісний конкурентний відбір іде саме на рівні малого бізнесу. Близько 80% малих підприємств існують рік-два. Виживають у конкурентній боротьбі найсильніші і найбільш корисні для суспільства.
Тому, з одного боку, лише малий бізнес може забезпечити країні саме ту економіку, якої вона потребує, а з другого — саме малий бізнес є найуразливішим і потребує захисту з боку держави.
Відповідно до Закону України „Про державну підтримку малого підприємництва" державна політика розвитку малого підприємництва на місцевому рівні реалізується шляхом впровадження відповідних регіональних та місцевих програм.
Програма підтримки малого підприємництва включає положення про:
- фінансово-кредитну та інвестиційну підтримку суб'єктів малого підприємництва;
- забезпечення участі суб'єктів малого підприємництва у виконанні поставок для державних, регіональних та місцевих потреб;
- вдосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності;
- сприяння створенню інфраструктури розвитку малого підприємництва;
- пропозиції щодо встановлення системи пільг для суб'єктів малого підприємництва, в тому числі пом'якшення податкової політики;
- допомогу в матеріально-технічному та інформаційному забезпеченні.
Рішенням другої сесії шостого скликання від 30.12.2010 року затверджено Програму підтримки малого підприємництва у Кролевецькому районі на 2011-2012 роки. Програма є складовою частиною Програми економічного та соціального розвитку Кролевецького району на 2012 рік та логічним продовження Програми підтримки малого підприємництва у Кролевецькому районі на 2009-2010 роки. Аналізуючи стан виконання Програми підтримки малого підприємництва у Кролевецькому районі на 2011-2012 роки, слід зазначити, що станом на 01.08.2012 року в районі зареєстровано 1619 суб’єктів малого бізнесу, у тому числі: 155 малих підприємств, 1464 фізичних осіб. Фізичні особи складають 90,4 % від загальної облікової кількості. Кількість малих підприємств на 10 тисяч наявного населення в районі складає 38 одиниці, цей показник є другим в області. По кількості зареєстрованих фізичних осіб-підприємців на 10 тис. населення район займає   3 місце.
З початку року створено 129 суб’єктів малого бізнесу, в тому числі 124 – фізичні особи, 5 – юридичні особи; ліквідовано 151 суб’єкт, в тому числі 145 – фізичні особи, 6- юридичні особи.
У розрізі видів економічної діяльності мале підприємництво віддає перевагу торгівельному бізнесу, яким займаються 39 % від загальної кількості малих підприємств. У виробничій сфері цифри скромніші, промислову діяльність здійснюють лише 10 %.
У загальному обсязі реалізованої продукції за 2011 рік частка малого бізнесу становить 19% (66 млн.грн., а по області – 19,3 %)
В районі зареєстровано 36 фермерських господарств, з них 18 господарств діючих.
В користуванні знаходиться 1814 га земель, з них сільськогосподарського призначення 1738га., в тому числі ріллі 1370 га (5% від загальної кількості ріллі в обробітку).
Станом на 01.08.2012 року у фермерських господарствах утримується 247 голів ВРХ, в тому числі - 127 корів, свиней - 32 голів.
Про сприятливі умови для створення та функціонування суб’єктів господарювання на території району свідчить інвестиційна активність малого бізнесу. В сфері споживчого ринку в підпорядкуванні приватних підприємців станом на 01.08.2012р. відкрито та відновлено роботу:
- 5 підприємства торгівлі, із них 1– в сільській місцевості;
- 2 заклади ресторанного господарства;
- 4 підприємства побуту.
За сім місяців 2012 року суб’єктами малого бізнесу сплачено єдиного податку 1490,8 тис.грн., що у 2,8 рази більше ніж за аналогічний період минулого року. У загальному обсязі податкових надходжень до місцевого бюджету України єдиний податок складає 7,5 %.
Серед практичних заходів підтримки розвитку малого бізнесу, що належать до компетенції місцевих органів влади і самоврядування є робота державного реєстратора та Єдиного дозвільного офісу, які забезпечили значне зменшення обов'язкових кроків при реєстрації нової справи.
В єдиному дозвільному центрі представники місцевих дозвільних органів та державний адміністратор діють за принципом організаційної єдності щодо видачі документів дозвільного характеру, переоформлення, видачі дублікатів анулювання документів. На законодавчому рівні визначено вичерпний перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності. Проводиться відстеження щодо вимагання від суб’єктів підприємницької діяльності органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування отримання документів, необхідність одержання яких не передбачена законом.
Запроваджено видачу документів дозвільного характеру суб’єктам господарювання у дозвільному центрі виключно через державного адміністратора, що сприяє спрощенню їх отримання, оскільки суб’єкт господарювання позбавляється необхідності безпосередньо контактувати з представниками місцевих дозвільних органів, що, в свою чергу, унеможливлює будь-які зловживання з боку посадових осіб дозвільних органів і зменшує пов’язані з цим фінансові та інші витрати підприємців.
До Єдиного дозвільного офісу з питання видачі документів дозвільного характеру за перше півріччя звернулось 1602 суб’єктів підприємницької діяльності. Видано 1573 документи, 7-декларацій, 22 відмови,  надано 63 консультації.
Для формування дієвих механізмів взаємодії за принципом „Влада і бізнес – партнери” та забезпечення діалогу з представниками бізнесу щодо прийняття зважених рішень у сфері підприємництва, обговорення проблемних питань, які заважають розвитку бізнесу, при районній державній адміністрації створена рада підприємців. яку очолює Бобровицький Олександр Михайлович. Він і є членом ради підприємців при Сумській обласній державній адміністрації.
Рада бере участь у підготовці до розгляду питань щодо створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва та реалізації державної регуляторної політики, розглядає проекти комплексних та цільових програм з питань розвитку підприємництва та проводить аналіз їх виконання. Рада приймає участь у розв’язанні спірних питань, що виникають у сфері підприємництва. З початку року радою підприємців району проведено шість засідань.
У сфері започаткування та припинення бізнесу запроваджено електронний взаємообмін інформацією між усіма учасниками державної реєстрації, скорочено кількість і зменшено тривалість реєстраційних і післяреєстраційних процедур, що робить їх максимально оперативними та прозорими.
Розуміючи важливість діалогу влади й бізнесу у процесі прийняття відповідних рішень щодо підприємців, райдержадміністрацією вживаються усі необхідні заходи для безумовного виконання на території району Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»: це планування, оприлюднення відповідних документів, аналіз їх регуляторного впливу, відстеження результативності, навчання відповідальних працівників, проведення круглих столів, що забезпечує можливість участі бажаючих у процесі регуляторної діяльності. На веб-сайті органів влади Кролевецького району створено сторінку «регуляторна політика», де висвітлюється інформація щодо державної регуляторної політики в районі. Створено реєстр діючих регуляторних актів та складено план проведення відстеження результативності діючих актів. На сьогоднішній день 21 сільською радою та міською радою прийнято регуляторні акти щодо ставок податків та зборів згідно діючого законодавства. На території району діє 86 регуляторних актів, з них 36 - прийнято в поточному році.
Керівництвом району проведено дев’ять зустрічей за „круглим” столом з суб’єктами підприємницької діяльності. В роботі нарад приймали участь підприємці району, представники ради підприємців. В ході зустрічей вирішуються спільно назрілі питання, обговорюються, приймаються рішення.
Для сприяння подальшому розвитку малого та середнього бізнесу здійснюється ресурсне забезпечення. Сформована та постійно оновлюється база вільних нежитлових приміщень, виробничих площ, вільних земельних та водних ділянок, які можуть бути продані або передані в оренду суб'єктам господарювання для здійснення підприємницької діяльності. Базу даних розміщено на веб-сайті органів влади Кролевецького району.
Суб'єкти малого підприємництва залучались до участі у закупівлях товарів, робіт і послуг за державні кошти. На сьогодні укладено договорів поставок між суб’єктами малого бізнесу та головними розпорядниками бюджетних коштів на загальну суму близько 2 млн.грн.
Районним центром зайнятості проводиться цілеспрямована робота щодо залучення безробітних до навчання за професіями, що дають можливість займатися підприємницькою діяльністю. За перше півріччя 2012 року одноразову допомогу для організації власної справи надано 1 особі. Пройшли професійне навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації 21 особа. За рахунок надання дотацій роботодавцям створено 20 нових робочих місць. З метою залучення безробітних до підприємництва центром зайнятості проводиться системна інформаційно-роз’яснювальна та консультаційна робота щодо сприяння незайнятим громадянам у відкритті власної справи, проведено  9 семінарів, у яких прийняли участь 140 осіб.
В області запроваджена Програма „Перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва” („Українська ініціатива”) в 2012-2013 роках. "Українська ініціатива" - це широкомасштабна програма, започаткована згідно з Указом Президента України від 03.07.2000 р. № 849 «Про сприяння підготовці управлінських кадрів для сфери підприємництва". Інформація про навчання розміщена на офіційному веб-сайті органів влади.
Важливим ресурсом для підтримки підприємництва є інформаційна і роз’яснювальна робота. Створено веб-сторінку в Інтернеті, постійну рубрику „Підприємництво" в районній газеті „Кролевецький вісник", де надається інформація щодо проблем розвитку малого підприємництва та реалізації державної регуляторної політики.
Вже традиційно в першу неділю вересня, у відповідності з Указом Президента України № 1110/98 від 05.10.1998 в Україні відзначається День підприємця. Це свято утворено з урахуванням важливої ролі підприємництва у втіленні економічних реформ в Україні, вирішенні соціально-економічних проблем, визнанням впливу підприємництва на формування та розвиток національної стабільності. Держава ставить на меті привернути увагу суспільства до підприємницької ініціативи, сприяти подальшому розвитку малого та середнього бізнесу в Україні.
На виконання основних заходів Програми підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки проведено щорічний конкурс «Кращий підприємець – 2012 року».

 ПРО СТАН ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У КРОЛЕВЕЦЬКОМУ РАЙОНІ НА 2011-2012 РОКИ

ЗАВАНТАЖИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ

 

ОГЛЯД МАЛОГО БІЗНЕСУ КРОЛЕВЕЧЧИНИ "ЗНАЙ НАШИХ - 2!!!" 

ЗАВАНТАЖИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ

 

                                                                             Державні ресурси
Офіційне Інтернет-представництво Президента України

Офіційний портал органів виконавчої влади України

Верховна Рада України. Пошук законодавчих документів.

Інтернет-представництво Сумської обласної державної адміністрації

Сумська обласна рада

Запобігання проявам корупції

ДПАДоступ до публічної інформаціїСтатистика

Цікаві посилання
Приймальня

Відповідає вимогам
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!

Пошук по сайту Пошук по сайтуверсія для друку версія для друку

Погода в Кролевці

Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/krolrda/public_html/engine/inc/mods/linkfeed.php on line 295 Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/krolrda/public_html/engine/inc/mods/linkfeed.php on line 301